Kurs przygotowawczy do Egzaminu 8-klasisty z Języka Polskiego
Poniedziałki 18:00 – 19:00

Podczas zajęć skupimy się na ugruntowaniu wiedzy, systematycznym powtarzaniu materiału oraz poprawnym tworzeniu dłuższej formy wypowiedzi – co pozwoli Uczestnikom kompleksowo przygotować się do egzaminu 8-klasisty.

Cena: 35 PLN/1 zajęcia (x ilość zajęć w miesiącu – opłata z góry za miesiąc)
Grupa do 10 uczestników