Zajęcia z języka angielskiego dla Dzieci ze Szkoły Podstawowej
– Klasy 0-1 – wtorki 15:30 – 16:20
– Klasy 2-3 – wtorki 16:30 – 17:20
– Klasy 4-5 – wtorki 17:30 – 18:20
– Klasy 6-7-8 – wtorki 18:30 – 19:30

  • NOWA GRUPA – 5 latki

Podczas zajęć uczniowie będą rozwijać jednocześnie naukę mówienia, pisania, rozumienia i czytania dzięki komunikatywnej metodzie nauki języków.
W grupach starszych skupimy się również na ugruntowaniu wiedzy i umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Cena: 35 PLN/1 zajęcia (x ilość zajęć w miesiącu – opłata z góry za miesiąc)
Grupy do 8 dzieci (uruchamiamy grupę od 4 dzieci)